Close

Avís Legal

Avís Legal

DataSpex, responsable del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE, posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 20/2014, de 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

DataSpex, es reserva el dret de modificar qualsevol mena d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web de www.data-spex.com.

Identificació

Denominació Comercial: DataSpex

Denominació Social: Marta García Alonso

NRT: F-273667-U

Direcció: Camí de les Gravades, 1, La Massana AD400

Direcció de Correu electrònic: mgarcia@data-spex.com

Telèfon: (+376) 632 411

Objecte

La finalitat d’aquest lloc web és informar sobre l'activitat de DataSpex, on se situen, últimes notícies, un blog, així com la informació sobre les aparicions en els mitjans de comunicació.

Si accedeixes, navegues, utilitzes i/o visualitzes els continguts de la Web, et converteixes en Usuari de la Web i automàticament acceptes les condicions d'aquest Avís Legal, que serà aplicable. S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis d’aquest lloc web.

DataSpex es reserva el dret de canviar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, les condicions d’ús. Cada vegada que utilitzi la pàgina web regiran les condicions d’ús d’acord amb les modificacions introduïdes a cada moment, per això es recomana que l’Usuari les llegeixi detingudament cada vegada que entri en la pàgina web.

Condicions d'ús de la web

L'accés a la present Web és gratuït, excepte respecte al cost de la connexió a Internet que necessitis per a accedir.

No pots utilitzar la Web amb finalitats lesives de béns o interessos de DataSpex o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de DataSpex o de tercers.

Com a Usuari de la Web, assumeixes la responsabilitat de l’ús de la mateixa i et compromets a fer un ús adequat dels continguts i serveis, que DataSpex pugui oferir i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a:

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans o les llibertats fonamentals;
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de DataSpex, dels seus proveïdors o de tercers, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  • Intentar accedir i, si és el cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
  • Proporcionar dades falses o inexactes, així com suplantar la identitat de tercers.

DataSpex podrà utilitzar tots els mitjans legals al seu abast per a perseguir l’incompliment de l’est Avís Legal i qualsevol utilització indeguda del seu Web.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts, sense exclusió i de forma no limitativa, que formen part de la pàgina web, és a dir, articles, dades, texts, icones, imatges, bases de dades, etc., són propietat de DataSpex o de terceres persones físiques o jurídiques que han autoritzat el seu ús a DataSpex. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual i/o industrial, protegits per les lleis de propietat intel·lectual nacionals i internacionals vigents.

En virtut de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida qualsevol reproducció, distribució, transformació, comunicació pública i posada a disposició total o parcial, dels continguts de la Web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, excepte autorització expressa i per escrit del titular de la Web, excepte en aquells casos en els quals, per llei, tal autorització no resulti necessària.

Per tant, et compromets a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del titular. Podràs visualitzar els elements de la Web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del teu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al teu ús personal i privat. A més, hauràs d’abstenir-te de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en la Web.

El disseny i programació de la pàgina web s’han realitzat per 9 marketing, S.L cedint els drets d’explotació a DataSpex.

L’accés a la pàgina web no implica en cap cas cap mena de renúncia, transmissió o cessió, total ni parcial dels drets atorgats per la normativa andorrana i internacional sobre propietat intel·lectual.

Enllaços

En la Web www.data-spex.com pot haver-hi enllaços (links) merament informatius a altres pàgines mantingudes per tercers i que, per tant, escapen al control de DataSpex, qui no pot assumir responsabilitats de la informació que aparegui en aquestes pàgines, ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se d’aquesta informació. No podrà garantir la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços. En cas que qualsevol Usuari o tercer consideri que tals enllaços poden ser contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic, preguem que ho posi en el nostre coneixement a través del correu electrònic dpd@data-spex.com, a fi que adoptem les mesures oportunes.

En cap cas, aquestes redireccions suposen l’associació, fusió o participació de DataSpex amb les entitats connectades. Sense perjudici que alguns enllaços puguin estar prèviament negociats o consensuats amb el responsable del contingut enllaçat, de manera que es generi una contraprestació per les accions realitzades lliurement per l’Usuari. Aquesta situació no afectarà en cap cas a l’exclusió de responsabilitat sobre el contingut enllaçat ni a la independència de DataSpex.

Política de privacitat i cookies

Pots obtenir informació sobre el tractament de dades de caràcter personal que duem a terme en aquesta Web, a través de l’enllaç a la Política de Privacitat.
En alguns casos utilitzarem en la Web cookies per al correcte funcionament i per a obtenir informació sobre la forma en la qual com a Usuaris accediu i utilitzeu la Web (sense poder identificar-te). Pots obtenir més informació sobre com i quan utilitzem cookies en la Política de Cookies.

Responsabilitats

DataSpex rebutja la responsabilitat que se’n derivi de la mala utilització dels continguts, i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l’accés temporal o definitivament.

L’única finalitat dels continguts de la pàgina web és informar als usuaris dels serveis que ofereix DataSpex.

DataSpex X, no garanteix el perfecte funcionament de la pàgina web, així com que es trobi disponible i operativa en tot moment.

DataSpex, no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics o introducció de virus existents en la xarxa, derivats de la navegació i utilització de la pàgina web.

Duració i modificació

Amb l’objectiu de millorar el servei i/o adaptar-se a la legislació vigent, DataSpex tindrà dret a modificar els termes i condicions estipulats en el present Avís Legal.

DataSpex podrà donar per finalitzada, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquesta pàgina web, sense possibilitat de sol·licitar cap mena d’indemnització per part de l’usuari.

Legislació aplicable

Les presents condicions generals es regeixen per la normativa andorrana. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats d’Andorra, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.