Dataspex_logo

Auditoria en Proteccció de Dades

Verificar, avaluar i valorar l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament
Organització
  • Definir els objectius finals de l’auditoria
  • Organitzar els procediments que és duran a terme, (arxius a verificar, mesures de seguretat a aplicar, sistemes, programes i treballadors amb accés a dades personals).
  • Definir els procediments que es realitzaran durant la auditoria i els responsables de la mateixa
Elaboració de l’informe Final
  • Elaborar conclusió final definint els aspectes a millorar, les deficiències, les propostes orientades a corregir els errors, el nivell d’adequació a les exigències legislatives, així com la presentació del propi informe a la Direcció de l’empresa amb els resultats més importants.
Planificació i Recopilació d’informació
  • Definir un calendari d’entrevistes als empleats
  • Recopilar la documentació
  • Comprovar la informació recopilada, així com altres processos que impliquin el tractament de dades de la organització empresarial
Verificació de l’acompliment
  • Verificar amb la informació recopilada el compliment de tots els requeriments obligatoris
  • Contrastar la informació obtinguda per a detectar possibles errades o aspectes a millorar
No dubti en contactar
amb nosaltres per qualsevol dubte.
Dataspex_logo_negatiu_V

Consultors especialistes en seguretat de la informació, amb àmplia experiència a realitzar auditories de seguretat, outsourcing i cloud basades en la norma ISO 27001.

Blog

No posts found
No posts found
No posts found

Copyright © 2022 Data-Spex.

Tots els drets reservats.